LAS och timanställda

Timanställda som under en 5-årsperiod genomfört mer än 2 år i total arbetstid på SJ kommer från och med 2020-02-01 att automatiskt gå över till fast tillsvidareanställning på 100 %. Det är LAS som ligger till grund för denna tolkning vars inriktning är tydlig med att det är fasta och trygga anställningar som skall råda på svensk arbetsmarknad.

Många minns säkert den utdragna konflikten på Öresundstågen som ägde rum för några år sedan… ST satt då i intensiva framgångsrika förhandlingar med motparten. Vårt mål var att möjliggöra för en betydligt mer effektiv schemaläggning på Öresundstågen, så att de varslade arbetstagarna skulle kunna behålla sina fasta tjänster på företaget.

I detta läge valde dock Seko att gå ut i strejk. Huvudsyftet sades vara att kraftigt höja lönerna för timanställda, i tron om att detta skulle öka incitamentet hos arbetsgivaren att i högre grad erbjuda fasta tillsvidareanställningar, istället för dyra timanställningar. Följden blev istället att många timanställda nu istället nekar erbjudande om fasta tjänster, då det i flera fall skulle innebära sänkt lön för dessa. Timanställda har även kunnat åtnjuta fördelen av att ”planera sin fritid” på ett sätt som försatt tillsvidareanställda i en rävsax, där fastanställda då tvingats ”ta det som blir över”. ST valde klokt nog att stå utanför konflikten.

Vi är av uppfattningen att en timanställning i första hand ska ses som ett reservupptag för arbetsgivaren, och ”extraknäck” för den timanställde. Alla arbetstagare har förstås olika ingångslägen och vi förstår samtidigt att vissa inLASningar nu kommer sätta stopp för den livsstil många skapat sig genom att förlita sig på en otrygg timanställning. Men eftersom det är en trygg tillsvidareanställning som erbjuds istället, vilket är vad vi starkt förespråkar, ser vi ändå sammantaget positivt på den kommande ändringen.

Värt att nämna är också att vi nu, i förhandlingarna med SJ om införandet av nya RAPID, arbetar intensivt för att all anställd personal skall kunna åtnjuta betydligt bättre förutsättningar för en mer mänsklig och härlig återhämtning mellan arbetspassen, samt öka möjligheterna för varje arbetstagare att kunna planera sina privatliv.