Tillgodoräknande av erfarenhet vid inplacering i lönesteg

SJ införde från och med den 1a maj 2019 ett nytt direktiv som gör gällande att ”en arbetstagare som kan uppvisa relevant arbetslivserfarenhet har rätt att bli inplacerad på motsvarande befattningslönesteg”.

Dessvärre har flera arbetstagare, som anställts innan den 1a maj, hamnat i kläm då arbetsgivaren ser datumet som en brytpunkt för att ”endast nyanställda efter 1a maj omfattas av de nya reglerna”. Arbetstagare som anställts innan detta datum får då i flera fall lägre lön än personer som anställts efter 1a maj och kunnat uppvisa relevant arbetslivserfarenhet.

ST har tryckt på för att SJ ska ändra denna strikta tolkning, till att även omfatta arbetstagare anställda innan den 1a maj. SJ väljer dock att hålla fast vid sin ståndpunkt:


”Gällande frågan om hur bakomliggande anställningstid ska tillgodoräknas vid inplacering i grundlönesteg har vi (SJ) beslutat att inte ändra på den nuvarande tillämpningen. Sålunda kommer vi inte behandla anställningar ingångna före 2019-05-01 med retroaktivitet”


(Observera att rutinerna för lokförarnas inplacering, där det är antalet år i lokföraryrket som gäller, inte omfattas av dessa nya direktiv)