Felaktiga traktamenten

Vi har uppmärksammat att det betalas ut för låga traktamenten till medarbetare på SJ. Problemet verkar ha drabbat de flesta av SJs anställda.

Enligt en tidigare överenskommelse med arbetsgivaren skall traktamentena följa Skatteverkets Schablonbelopp rakt av. Dock betalas det fortfarande ut traktamenten som bygger på 2018års beloppsnivåer.

Vi jobbar nu på att detta ska rättas till, och att mellanskillnaden skall utbetalas retroaktivt sen 2018.