Samarbetet måste stärkas om virusets spridning ska minska

I tider av fara och oro vänder vi oss till staten och myndigheter för besked. Då behövs ett enat agerande. Behoven ser olika ut på olika myndigheter, men det är viktigt att vi – både som anställda och som medborgare – uppfattar att det finns ett tydligt ledarskap.

Fackförbundet ST arbetar just nu aktivt med att påverka såväl politiker som arbetsgivare för att minska smittspridning. Arbetsgivarverket har en viktig roll i att tydliggöra regler och rekommendationer för de olika delarna inom den statliga verksamheten.

Stat och myndigheter måste agera gemensamt och bestämt
Vi och andra fackförbund framförde tidigare i veckan krav på att tillfälligt ändra reglerna för karensavdraget, något regeringen också fattade beslut om under onsdagen. Men vi ser att fler saker behöver hända:

  • Det behövs åtgärder för att underlätta distansarbete. Vi menar att staten måste föregå med gott exempel och att det bör tas fram tydliga myndighetsövergripande direktiv där det görs tydligt vad som gäller.
  • Riktlinjerna för arbetsmiljön för medarbetare som har mycket kontakt med allmänheten måste uppdateras löpande.
  • Medarbetare som själva tillhör riskgrupper bör få särskilt stöd och förutsättningar. Vissa kan behöva få förändrade arbetsuppgifter för att undvika att utsättas för smitta. För dessa grupper bör distansarbete införas, även om det inte skulle bli aktuellt för alla på arbetsplatsen.

Detta är åtgärder som vi har framfört i våra kontakter med Arbetsgivarverket och regeringen.

Har du frågor?
I vår FAQ samlar vi vanliga frågor och svar om vad som gäller kring nya coronaviruset och jobbet.