Temporär rutin för delgivning av tjänst införs för åkandepersonal

Det råder just nu ett allvarligt läge för samhället i allmänhet och även för oss på SJ. ST vid SJ har avstämningsmöten med arbetsgivaren flera gånger i veckan, och i nuläget är det snudd på omöjligt att rida ut den här stormen helt utan uppoffringar från medarbetarnas sida. Detta då förutsättningarna i verksamheten förändras från dag till dag på grund av sjukskrivningar eller personal som måste stanna hemma på grund av familjeskäl. Situationen har skapat ett besvärligt läge, inte bara för personalen, utan även när det gäller personal- och trafikledning. Detta i kombination med kraftiga trafikreduceringar och ett trafikupplägg i ständig rubbning gör att det i nuläget helt enkelt inte är möjligt att upprätthålla tidigare eller ens planera för långsiktiga schemabesked just nu.

Vi har framfört våra ståndpunkter om att kollektivavtalet skall efterlevas i så stor utsträckning som möjligt, men med anledning av det ansträngda läget har vi dock varit nödgade, att i förhandling med arbetsgivaren, ta fram ett nytt tillfälligt delgivningsdirektiv där trappen blir medarbetarnas främsta schemakälla under en tid framöver. Vi är medvetna om att detta kan komma att vända upp och ner på hela eller delar av den fritid ni medlemmar har planerat för. Samtidigt ber vi om förståelse för den prekära situation vi alla på företaget nu sitter i.

Vidare är det av stor vikt att samtliga arbetstagare håller sig uppdaterade på SJs intranät om de direktiv och råd som gäller i nuläget. Håll även regelbunden koll här på vår hemsida för senaste nytt.

Har ni frågor, synpunkter, eller bara behöver någon att prata med, så tveka inte att ta kontakt med någon av våra förtroendevalda ute i verksamheten.