Vad sker just nu angående Corona och verksamheten på SJ?

Vi sitter i regelbundna möten med arbetsgivaren flera gånger i veckan, men på grund av ständiga förändringar i verksamheten till följd av corona är det svårt att förmedla några raka besked från mötena i nuläget. I samma veva som ett beslut är nära att fattas, så slås det genast sönder till föjd av hastigt förändrad sjukfrånvaro, nya direktiv eller förbud från regeringen, eller ändrade resandeströmmar på våra tåg.

Vi får många frågor om permitteringar och vad det skulle kunna innebära för oss på SJ. Där är svaret tyvärr att vi ännu inte riktigt vet, just med hänvisning till ovan nämnda komplicerade situation.

På följande länk går det dock att läsa mer ingående om vad korttidspermittering eller ”korttidsarbete” innebär i allmänhet:
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html

Men åter igen, hur detta kommer implementeras för oss på SJ är något som det förhandlas om i detta nu, och så fort vi har ett beslut att förmedla kommer vi att göra det.