Korttidsarbete införs på SJ

ST och SJ är överens om att införa korttidsarbete i enlighet med lagen om stöd vid korttidsarbete (2013:948).
Avtalet gäller under perioden 2020-04-03 – 2020-10-01 och berör samtliga anställda inom SJ. Det har en uppsägningstid av 7 dagar. Semester och semesterintjänande påverkas inte.

  • SJ kommer att ta personlig kontakt med samtliga medarbetare som berörs och informera om nivån på arbetstidsminskningen.


Riktlinjerna är dessa:


ST har inte varit delaktiga i upprättandet av listorna på vilka som omfattas av korttidsarbete utan har bara tagit del av dessa vid förhandlingen.

Huvudkriteriet har varit kompetens och resursbehov kopplat till verksamheten på respektive arbetsplats och ort. Detta gäller både administrations- och produktionspersonal.

Har man frågor om hur urvalet gått till får man vända sig till närmaste chef.

Vi vet att det kommer att uppstå en mängd övriga frågor kring detta, just nu sitter vi inte inne med alla svar.

En uppmaning är att hålla koll på SJ:s Intranät, mailkorgen och här på vår hemsida för senast uppdaterad info. Se även STs FAQ om vad korttidsarbete innebär: https://st.org/korttidsarbete

Ni kan även kontakta era lokala fackliga företrädare för frågor.