Avtalsrörelsen skjuts upp

I dag kom vi, arbetsgivarna och de andra fackförbunden på avtalsområdet Spårtrafik överens om att skjuta upp årets avtalsrörelse
Det här innebär att nuvarande kollektivavtal – både centrala och lokala – kommer att fortsätta gälla de närmaste sju månaderna. De löner och villkor som gäller i dag kommer därmed att vara oförändrade till och med 30 november i år.

Almega tvingades backa om lokala avtal
En avgörande fråga för oss under de senaste veckornas diskussioner har varit att också lokala kollektivavtal ska förlängas. För två lokala avtal var arbetsgivarorganisationen Almega och de aktuella arbetsgivarna fram till förra veckan inte beredda att gå med på det kravet. Något vi och övriga fackförbund inte kunde acceptera, eftersom det på dessa arbetsplatser skulle ha lett till kraftiga försämringar av fackens möjlighet att påverka sina medlemmars villkor och förmåner.

Därför skjuts avtalsrörelsen upp
I slutet av mars valde industrin att skjuta upp årets kollektivavtalsförhandlingar – ett beslut som påverkar hela den svenska arbetsmarknaden. För oss och andra fackförbund som arbetar för löneökningar som anges med siffror gör det här att det just nu är mycket svårt att förhandla om nya löner. Läs mer om det här.

Vad händer efter coronakrisen?
I höst kommer vi och arbetsgivarna att fortsätta förhandlingarna om det centrala kollektivavtal som ska ersätta dagens. Vilka frågor som kommer att vara viktigast då återstår att se. Självklart fortsätter vi hålla dig uppdaterad under tiden.

https://app.rule.io/browser/a/n_w6/d/n_50n8/di/n_rt/s/n_1aload/e/n_n412q/tt/n_q9hocc