ST vid SJ säger nej till arbetsgivarens RAPID-förslag

Under en längre tid har SJAB valt att ta fram ett nytt planeringssystem (IVU/Rapid), där starten skjutits upp på grund av många tekniska fel och avtalsfrågor som förblivit olösta.

Den 12/6 har vi ett möte med arbetsgivaren där detta slutförhandlas, och ett eventuellt godkännande av det nya planeringssystemet samt de förändringar som skulle behövas göras på kollektivavtal, lämnas.
Vi, inom Fackförbundet ST, anser att dessa förändringar kommer påverka oss mer negativt än idag, exempelvis gällande fritid och framförhållning.

Följande besked har därför lämnats till arbetsgivaren:

ST Spårtrafik vid SJ AB har idag (2020-06-11) fattat beslut om att säga nej till SJ:s förlag på avtal gällande nytt planeringssystem. Beslutet grundar sig på osäkerheten i vad systemet kan leverera och att flera utlovade funktioner fallit bort.

Detta betyder i klarhet att vi kommer säga nej till de förändringar i kollektivavtalet som krävs för att man ska kunna gå vidare med nuvarande förslag av det nya planeringssystemet.

Har ni frågor kan ni vända er till respektive sektionsstyrelse.