Pågatågskonflikten

ST vid SJ ser med oro och bestörtning på det ultimatum Arriva nu ställer Pågatågens medarbetare inför. Vi anser att Arrivas agerande är djupt oetiskt, när man istället borde ha fört konstruktiva samtal med fackförbunden. Detta agerande föder endast ilska och frustration bland medarbetarna som inte gynnar någon part i slutändan.


Det är framförallt 2 viktiga frågor som berör och beskriver läget på Pågatågen just nu:

 1. Hyvling
  Arriva har gått ut med ett erbjudande till sin åkandepersonal om möjlighet att tacka ja eller nej till en ny tjänst. Den nya tjänsten innebär att arbetstagaren går ner till 80 % arbetsgrad samt att det centrala branschavtalet blir nytt kollektivavtal för tjänsten.

  – Detta är alltså inget tvång, utan ett erbjudande. Dock skickar Arriva med en brasklapp vid sidan av erbjudandet, där de påpekar att ”om inte tillräckligt många accepterar erbjudandet, finns det risk för uppsägningar” samt ”att de som accepterar erbjudandet inte kommer att bli uppsagda i sådana fall.”

  OBS: Några garantier eller avtal som garanterar skydd mot uppsägning existerar inte… ALLA oavsett anställningsgrad löper risk för uppsägning vid t.ex. arbetsbrist.

 2. Turordningsreglerna och LAS
  I det fall Arriva väljer att gå vidare med regelrätta uppsägningar, så är dom tvungna att följa turordningsreglerna i LAS. Den stora stötestenen här är dock att Arriva tror sig kunna åsidosätta deltidsanställda och endast åberopa uppsägningar av de som arbetar 100 %.

  – I det fall Arriva har fel, och turordningsreglerna måste inbegripa även deltidsanställda, så faller Arrivas agerande platt. De som gått ner till 80 % tjänst, löper således samma risk som alla andra att bli uppsagda, trots de ”garantier” Arriva gett om att så inte blir fallet.

  – Om Arriva har rätt, då är det endast den anställningsgrupp de själva väljer som löper risk för uppsägning. Det blir således endast inom gruppen 100 %are som uppsägningar och turordningsregler kommer att tillämpas.


Utfallet av situationen kan komma att påverka hela den svenska arbetsmarknaden, där partsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare blir skev, samt att tryggheten för den enskilda arbetstagaren försämras.


Vi känner starkt för kollegorna på Pågatågen och vill härmed skicka vårt stöd samt påtala att vi står enade med er i frågan!