Därför sa vi nej till Loss of License-stiftelse

Fackförbundet ST kommer inte bli del av den loss of license-stiftelse som diskuterats mellan oss, arbetsgivarna och flera andra fackförbund de senaste åren. Anledningen är att vår medverkan skulle innebära pausad löneutveckling för Fackförbundet ST:s medlemmar på vissa arbetsplatser.

Nyligen sa vår förhandlingsdelegation nej till att bli del av en gemensam stiftelse tillsammans med arbetsgivarna och de andra fackförbunden på spårtrafikområdet där den som förlorar jobbet till följd av loss of license ska kunna söka ersättning.

– Det nuvarande förslaget skulle tvinga oss som fackförbund att medverka till pausad löneutveckling för vissa av våra medlemmar, ett villkor vi inte kan möta, säger Anette Brogren, ombudsman.

Fackförbundet ST har länge arbetat för att lösa frågan om ekonomisk trygghet för medlemmar som av medicinska skäl inte längre uppfyller Transportstyrelsens krav för trafiksäkerhetstjänst (läs mer här). Vi anser att den bästa lösningen är att arbetsgivarna tar ansvar för att ge ekonomiskt omställningsstöd till den som förlorar jobbet till följd av loss of license.

I och med beslutet fortsätter också vårt arbete för att hitta andra lösningar för att säkra våra medlemmars omställningstrygghet.

Har du frågor?
Hör av dig till avtalspartrafik@st.org. Vi svarar så snart vi kan.