Serviceledarrollen på snabbtågen fasas ut

Vi har i dagarna förhandlat med SJ gällande deras mål att fasa ut serviceledarrollen ombord på snabbtågen. Förhandlingen har nu mynnat ut i en överenskommelse.


Som en följd av att serviceledarrollen försvinner kommer SLXtillägget att dras in. Tillägget fortsätter dock att betalas ut i sin nuvarande form till slutet av 2021, men från och med 1 januari 2022 halveras tillägget för att ytterligare ett halvår senare försvinna helt.


Kontakta gärna din lokalfackliga representant för vidare frågor.