Löneförhandling 2020

Då har förhandlingen om lönen för perioden 2020-12-01 – 2022-04-30 avslutats mellan ST och SJ.

Löneutrymmet som förhandlades var 2,9% och fördelades på tarifferna enligt nedan, där framgår även de nya OB-tilläggen.

De som har I-lön kommer att få besked om sin nya lön från lönesättande chef.

Lönen är retroaktiv från 1 dec och kommer att betalas ut på majlönen.

Tågmästare
P 17 20 575 kronor
P 18 22 870 kronor
P 19 26 550 kronor
P 10 30 000 kronor

Loungevärd
P 28 21 835 kronor
P 29 23 890 kronor
P 20 26 930 kronor

Fordonsoperatör
P 37 23 845 kronor
P 39 27 210 kronor
P 30 31 275 kronor

Depåoperatör
P 48 21 920 kronor
P 49 24 425 kronor
P 40 26 805 kronor

Komfortoperatör
P 58 21 815 kronor
P 59 23 330 kronor
P 50 25 725 kronor

Tågvärd
P 68 21 835 kronor
P 69 23 890 kronor
P 60 26 930 kronor

Lokförare
P 78 18 000 kronor
P 79 31 000 kronor
P 70 36 400 kronor

OB
Enkel 21,17 kronor
Kvalificerad 47,25 kronor
Storhelg 106,17 kronor

Kontakta din ST-företrädare för ytterligare information.