Lokalt kollektivavtal för SJ AB
Giltigt: 2019-05-01 – 2020-04-30

Centralt kollektivavtal för Bransch Spårtrafik
Giltigt: 2017-05-01 – 2020-04-30