Mötesdatum för avdelningsstyrelsen och avtalsgruppen, samt viktiga MBLer och nyckelhändelser under avtalsrörelsen


2020-04-30
– STs avtal med Almega inom Bransch Spårtrafik, samt de lokala avtalen, förlängdes till den 30e november.

2020-06-16
– Skyddskommité Trafik och Service

2020-09-23
– Skyddskommité Trafik och Service

2020-12-09
– Skyddskommité Trafik och Service


Medlemsförslag och motioner behandlas löpande på mötena. Detta skickas in skriftligen till era respektive sektionsföreträdare, så ser dom till att det förs vidare till rätt instans