För information om medlemskap, försäkringar, avgifter, m.m. hänvisar vi till förbundets hemsida:
https://st.org/medlemskap