Sektion Nord/Öst består av Linköping, Norrköping, Eskilstuna, Västerås, Stockholm, Hagalund, Borlänge, Falun, Gävle, Fagersta och Sundsvall. Dess styrelsesäte finns i Stockholm men styrelsemedlemmarna är utspridda i sektionsområdet.

Styrelsen: ​


Ordförande
: Måns Wallin

Vice ordförande: Anna Högrelius​

Sekreterare: Linnéa Kallmin​

Kassör: Lars Göran Persson

Studieorganisatör:Thomas Andersson

Revisor: Silja Hallberg

Valberedningsansvarig: Jörgen Lissenko

Övriga ledamöter: ​Roger Karlsson, Susanne Trued, Tora Nordahl, 
Christer Forslund

Suppleanter: ​Hans Pilgaard, Johanna Damm, Patrik Karlsson

Ansvarsområden:

Värvningsansvarig: Christer Forslund

Registeransvarig: Linnéa Kallmin

Information och medlemssansvarig: Linnéa Kallmin

Sektionsturlistsombud: Roger Karlsson

Likabehandlingsansvarig: Susanne Trued

Hemsida: Thomas Andersson

Kontaktuppgifter:

Ordförande: Måns Wallin ,Cst-service, mans.wallin@spartrafik.se 070-003 52 09

Vice ordförande: Anna Högrelius​ ,Et-service , anna.hogrelius@sj.fortrondevalda.se 070-0037681

Sekreterare: Linnéa Kallmin​ , Hgl-fordonsoperatör , linnea.kallmin@sj.se 070-5611653

Kassör: Lars-Göran Persson ,Lp-service , lars-gora.persson@sj.se 070-0037863

Studieorganisatör/Hemsida:Thomas Andersson ,Cst-service, thomas.andersson@sj.se 070-7244930

Revisor: Silja Hallberg ,Cst-hk/hr ,silja.hallberg@sj.se 010-751 79 20

Valberedningsansvarig: Jörgen Lissenko ,Cst-resebutik, jorgen.lissenko@sj.fortroendevalda.se 070-2986205

Övrigaledamöter: 

​Roger Karlsson, Suc-service, roger.karlsson@sj.fortroendevalda.se 070-003 79 20

Susanne Trued ,Cst-service , Susanne.trued@sj.se 070-724 43 64

Tora Nordahl ,Fln-trafik, tora.nordahl@sj.se . 070-628 30 94

Christer Forslund ,Suc-service, christer.forslund@sj.fortroendevalda.se . 072-729 36 08

Suppleanter: 

Hans Pilgaard ,Lp-trafik, hans.pilgaard@sj.se . 010-751 72 77

 Johanna Damm ,Vå-service, johanna.damm@sj.se 070-383 18 27

 Patrik Karlsson , Et-service, patrik.carlson@sj.se 070-724 33 78

ST-SJ Sektion Nord/Öst

Klarabergsviadukten 49

111 64 Stockholm

Webmaster: Thomas Andersson Cst-service thomas.andersson@sj.se 070-7244930

Uppdaterat: 2020-03-30