Sektion Nord/Öst består av Linköping, Norrköping, Eskilstuna, Västerås, Stockholm, Hagalund, Borlänge, Falun, Gävle, Fagersta, Sundsvall, Östersund. Dess styrelsesäte finns i Stockholm men styrelsemedlemmarna är utspridda i sektionsområdet.

Styrelsen: ​


Ordförande
: Måns Wallin (Cst-service)

Vice ordförande: Anna Högrelius​ (Et-service)

Sekreterare: Linnéa Kallmin (Hgl-fordonsoperatör)

Kassör: Lars Göran Persson (Lp-service)

Studieorganisatör:Thomas Andersson (Cst-service)

Revisor: Silja Hallberg (Cst-hk/hr)

Valberedning: Jörgen Lissenko (Cst-resebutik)

Övriga ledamöter: 

​Roger Karlsson

Susanne Trued

Tora Nordahl

Christer Forslund

Suppleanter: 

Hans Pilgaard

Johanna Damm

Patrik Karlsson

Värvningsansvarig: Christer Forslund

Registeransvarig: Linnéa Kallmin

Information och medlemssansvarig: Linnéa Kallmin

Sektionsturlistsombud: Roger Karlsson

Likabehandlingsansvarig: Susanne Trued

Hemsida: Thomas Andersson

Arbetsplatsombud ST-SJ Nord/Öst

Stockholm
Service: Måns Wallin, Thomas Andersson, Susanne Trued
Trafik: Anton Wiraeus
Resebutik: Jörgen Lissenko
Huvudkontoret/
Trafikledningen: Måns Wallin

Hagalund
Trafik: Anton Wiraeus
Depå: Lage Pettersson, Linnéa Kallmin

Linköping
Service: Lars-Göran Persson, Lars-Göran Isaksson
Trafik: Hans Pilgaard, Fredrik Gunnarsson, Lena Harrysson, Erica Mårtensson

Hallsberg
Service: Peter Hermansson
Trafik: Niclas Larsson

Eskilstuna
Service: Anna Högrelius, Patrik Karlsson
Trafik: Anna Högrelius

Västerås
Service: Johanna Damm
Trafik: Johanna Damm

Fagersta
Service: Johanna Damm
Trafik: Oskar Lampinen

Gävle
Service: Jonna Brevéll
Trafik: Jonna Brevéll

Borlänge
Service: Mikael Franzon
Trafik: Mikael Franzon

Falun
Service: Josefin Berg
Trafik: Tora Nordhal

Sundsvall
Service: Christer Forslund, Roger Karlsson, Kenneth Johansson, Seref Sevgin
Trafik: Holger Daniels, Ulrika Nässeldal Engblom

Östersund
Service: Fredy Chavez, Ulf Gredander
Trafik: Fredy Chavez

ST-SJ Sektion Nord/Öst

Klarabergsviadukten 49

111 64 Stockholm

Webmaster: Thomas Andersson Cst-service thomas.andersson@sj.se

Bilder: Thomas Andersson

Uppdaterat: 2020-11-05